Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimine başladıkları dönemden itibaren öğretme öğrenme süreçlerinde yer alan temel kavramlara sahip olmaları ve öğrenme ortamlarına yansıtabilmeleri önem taşımaktadır. Buradan hareketle yapılan araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretme öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri ve kavramsal gelişimlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış yazılı görüş formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının süreç içerisindeki kavramsal gelişimlerinin ortaya çıkarılması amacıyla uygulama öncesinde ve sonrasında yazılı olarak öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilen içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; etkili öğretme öğrenme sürecinde yer alan kavramlar, etkili öğretme öğrenme sürecinin özellikleri, etkili öğretme öğrenme sürecinde kullanılan yöntem-teknik-yaklaşımlar, etkili öğretme öğrenme süreçleri dersinde yer verilen konulara ilişkin kavramlar olmak üzere 4 farklı tema elde edilmiştir. Elde edilen temalara ilişkin kavramlar değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının aldıkları ders sonrasında öğretme öğrenme süreçlerine ilişkin kavramsal olarak gelişim gösterdikleri belirtilmiştir.

Keywords
Öğretmeni adayları, öğretme öğrenme süreci, kavramsal gelişim

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri