Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EXAMINATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PERSONAL VARIABLES
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine, bölümlerinin YKS’deki başarı sıralamasına, bölümü seçmekteki istekliliklerine ve bölümden memnuniyetine göre değişimini incelemektir. Çalışma 347 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri: Problem Çözme Envanteri ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak; aritmetik ortalama ve t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerine sıklıkla sahip olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme becerilerinin: cinsiyete, yüksek ya da düşük YKS başarı sıralamasına sahip bölümlerde olmalarına göre farklılık göstermediği fakat bölümlerini isteyerek seçme ve bölümlerini seçmiş olmaktan memnun olma durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu, üniversite öğrencilerinin isteyerek seçtikleri ve bu seçimden memnun oldukları bir bölümde öğrenim görmelerinin problem çözme becerilerini farklılaştırdığına dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Problem çözme, problem çözme becerileri, üniversite öğrencileri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri