Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PORTFOLYO HAZIRLAMANIN ETKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının fen öğretimi lab. uygulamaları-1 dersi kapsamında hazırladıkları portfolyolara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup özel durum çalışması (case-study) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde fen bilgisi öğretmenliği bölümü 3. Sınıfta öğrenim gören 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, fen öğretimi lab. uygulamaları-1 dersinde 7 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinin başında öğretmen adaylarına portfolyoların içeriği anlatılmış, örnek portfolyolar gösterilmiş ve içeriğinde neler olması gerektiğine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Portfolyo hazırlama sürecine ilişkin içerik öğretmen adayları tarafından anlaşıldıktan sonra her bir öğretmen adayından araştırmacıların belirlediği 6-7-8 fen ve teknoloji öğretim programında yer alan üniteler üzerinden bir portfolyo hazırlamaları istenmiştir. Portfolyolar içerisine üniteler ile ilgili çalışma yaprakları, kavram haritaları, poster, ünite özetleri, üniteye ilişkin slaytları, hikâyeler, şiirler, karikatürler, deney, üniteye ilişkin ölçme ve değerlendirme teknikleri, öğrencinin fen bilgisi alanındaki öz geçmişi, her çalışma sonuna konulacak çalışma değerlendirme formu, arkadaşlarının posterlerine ilişkin akran değerlendirme formu ve kendilerini ve çalışmalarını yansıtacak özel çalışmalarını yerleştirmeleri istenmiştir. Her bir öğretmen adayı, 15 dakikalık süre zarfında portfolyolarına içerisine koydukları çalışmaları tanıtmış ve dosya içerisine koyma gerekçesini açıklamıştır. Ayrıca, kendi yazdıkları hikayeleri, şiirleri, bulmacaları ve posterleri sınıftaki diğer öğretmen adayları ile paylaşmışlardır. Bu uygulama sürecinin sonunda portfolyo hazırlamaya ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla yarı- yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme formlarında elde edilen nitel veriler, içerik analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Temalar ve alt temalar oluşturulmuş ve doğru alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda; portfolyo hazırlamanın öğretmen adaylarının araştırma yeteneklerini geliştirdiği, kendilerinin bile bilmediği bazı özelliklerini ortaya çıkardığı, alan bilgilerine ilişkin yeterliliklerini artırdığı ve göreve geçtiklerinde öğrencilerine portfolyo hazırlatmayı planladıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ölçme-Değerlendirme, Portfolyo, Fen Bilgisi Öğretmen Eğitimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri