Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYİ İLE İNOVATİF DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ile inovatif düşünce eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini Antalya ili, örneklemini ise kolay ulaşılabilir örnekleme metodu ile belirlenen ve Antalya’nın Aksu, Kepez, Serik, Manavgat ilçelerinde görev yapan 156 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma için gereken veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu, Baycan (1985) tarafından Türkçe tercümesi yapılmış Minnesota Tatmin Ölçeği ve Bilir (2021) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi için İstatistik Paket Programı kullanılmıştır ve ulaşılan sonuçlar alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır. Araştırma verileri ışığında ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin iş tatmini düzeyleri ile inovatif düşünme eğilimi düzeyleri arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki vardır. Öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri öğretmenlerin öğretmenin cinsiyet, yaş, medeni durum ve öğrenim durumu değişkenleri bağlamında istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermezken; mesleki kıdem değişkeninde 11-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin lehine olan farklılaşmalar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin inovatif düşünce eğilimi düzeyleri ise öğretmenin cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenleri bağlamında istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.

Keywords
Okul öncesi eğitim, iş tatmini, inovatif düşünce

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri