Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI
Bireylerde yaratıcılık becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesinin nasıl olacağı, özellikle son yıllarda alanyazın araştırmalarına konu edilmesi, yaratıcılık becerilerinin öneminden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin bu becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak olan öğretmenlerin de bu çerçevede sahip olmaları gereken yeterlikleri daha önemli kılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış ve becerilere sahip olmaları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel yeterlikler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni 2021 2022 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ilkokullarda görevli 326 öğretmendir. Örneklem ise 0,5 güven aralığı dikkate alınarak hesaplanmış ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 186 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları (YÖD) İndeksi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi neticesinde öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet, mesleki kıdem ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak anlamlı sayılabilecek düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır.

Keywords
Öğretmen davranışları, yaratıcılık, mesleki yeterlik

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri