Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI
Bireylerde yaratıcılık becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesinin nasıl olacağı, özellikle son yıllarda alanyazın araştırmalarına konu edilmesi, yaratıcılık becerilerinin öneminden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin bu becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak olan öğretmenlerin de bu çerçevede sahip olmaları gereken yeterlikleri daha önemli kılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış ve becerilere sahip olmaları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel yeterlikler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni 2021 2022 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ilkokullarda görevli 326 öğretmendir. Örneklem ise 0,5 güven aralığı dikkate alınarak hesaplanmış ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 186 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları (YÖD) İndeksi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi neticesinde öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet, mesleki kıdem ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak anlamlı sayılabilecek düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen davranışları, yaratıcılık, mesleki yeterlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri