Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Bireysel gelişimin ve toplumsal kalkınmanın belirleyicisi olarak eğitim sisteminden umulan faydanın elde edilmesi, öğretmenlerin sahip oldukları mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikler arasında yer alan dijital yeterlikler, günümüz koşullarında geçmiş yıllara oranla daha fazla önem kazanmış ve öne çıkmıştır. Bu önemden hareketle, bu araştırmada öğretmenlerin dijital yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. İfade edilen amaç kapsamında yürütülen araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesinde bulunan 69 eğitim kurumunda görevli 1643 öğretmendir. Örneklemi ise 0,5 güven aralığı dikkate alınarak ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 320 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmen Dijital Yeterlik Ölçeği, araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçekte, Güvenlik, Veri okuryazarlığı, Problem çözme, Dijital içerik üretimi, İletişim ve iş birliği ve Etik olmak üzere 6 faktör altında 46 madde yer almaktadır. Elde edilen cevapların analizinde t-testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Farklılaşma olduğu saptanan değişkenler bağlamında hangi gruplar arasında farklılaşma olduğunu tespit etmek üzere ise post-hoc Scheffe testi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin ölçeğin genelinde yüksek düzeyde dijital yeterliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin sahip oldukları dijital yeterlik düzeylerinin cinsiyet, eğitim durumu ve okul türüne bağlı olarak farklılaşma göstermezken mesleki kıdem ve yabancı dil bilgi seviyesine göre farklılaşma olduğu saptanmıştır.

Keywords
Öğretmen, dijital yeterlik, eğitim teknolojileri

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri