Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Eğitim sistemi içerisinde yürütülen öğrenme öğretme faaliyetlerinin, öğrencilere ne ölçüde kazanım sağladığının belirlenmesi, eğitim çıktısının değerlendirilmesi ve yeni planlamalar yapılabilmesi açısından önemli bir konudur. Bu süreçte belirleyici olan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterlikleridir. Kazanımların nesnel ve objektif biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitim sisteminin etkililiğinin ve sonraki sürecin planlanabilmesinin ön koşuludur. Bu yönüyle değerlendirildiğinde öğretmenlerin sahip olmaları beklenen yeterlikler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi genel amacı altında ölçme ve değerlendirme öz yeterliklerinin bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ordu ili Gölköy ilçe merkezinde görevli sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırma evreninde 60 sınıf öğretmeni bulunmaktadır ve örneklem belirlenmeyerek evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veriler Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 4 alt boyutta toplam 34 madde içermekte ve 5’li likert tiptedir. Araştırmada toplanan verilerin analiz edilmesine bağlı olarak; sınıf öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yüksek düzeyde yeterliğe sahip oldukları ve bu yeterliklerin ele alınan değişkenlere bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, ölçme ve değerlendirme, yeterlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri