Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Eğitim sistemi içerisinde yürütülen öğrenme öğretme faaliyetlerinin, öğrencilere ne ölçüde kazanım sağladığının belirlenmesi, eğitim çıktısının değerlendirilmesi ve yeni planlamalar yapılabilmesi açısından önemli bir konudur. Bu süreçte belirleyici olan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterlikleridir. Kazanımların nesnel ve objektif biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitim sisteminin etkililiğinin ve sonraki sürecin planlanabilmesinin ön koşuludur. Bu yönüyle değerlendirildiğinde öğretmenlerin sahip olmaları beklenen yeterlikler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi genel amacı altında ölçme ve değerlendirme öz yeterliklerinin bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ordu ili Gölköy ilçe merkezinde görevli sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırma evreninde 60 sınıf öğretmeni bulunmaktadır ve örneklem belirlenmeyerek evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veriler Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 4 alt boyutta toplam 34 madde içermekte ve 5’li likert tiptedir. Araştırmada toplanan verilerin analiz edilmesine bağlı olarak; sınıf öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yüksek düzeyde yeterliğe sahip oldukları ve bu yeterliklerin ele alınan değişkenlere bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sınıf öğretmeni, ölçme ve değerlendirme, yeterlik.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri