Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE STUDY OF NURDAN DAMLA’S CHILDREN’S BOOKS RELIGOUS CONTENT IN TERMS OF BASIC RRINCIPLES OF CHILDREN’S LITERATURE
İnsanlığın var olmasından bu yana çocuğun eğitimi her zaman önemli bir konu olmuş ve bu konu dönemsel olarak çocuğun toplum içindeki rolüne göre farklı şekillerde ele alınmıştır. Günümüzde teknolojinin ve bilimin hızla ilerlemesiyle eğitimin evrenselleşmesi çocuğun modern bir şekilde yetişmesini sağlamakla beraber çocuğun eğitim hayatı bununla sınırlanmaz. İnananlar için dinin insan yaşamını düzenlemedeki etkisinden dolayı din insan yaşamının kendisi olur ve dindar toplum da sahip olduğu dinî değerleri çocuğa aktararak onun bu yönde bir kişilik ve kimlik kazanmasını ister. Bunun için faklı yollar dener. Bunlardan birisi de çocuk edebiyatıdır. Çocuk edebiyatı her ne kadar evrensel değerler üzerine inşa edilse de içinden çıktığı toplumun değerlerinden soyutlanamaz. Ancak estetik ölçütlerden uzak, poetik dile yaslanılmayan, çocuk bakışı ve gerçekliği göz ardı edilerek oluşturulan bir dinî değerler aktarımı, çocuk edebiyatı eseri olmaktan ziyade çocuklar için kaleme alınmış bir ders kitabı olacaktır. Bu çalışmada Nurdan Damla’nın dinî içerikli çocuk kitapları, çocuk edebiyatının temel ilkelerine göre incelenmiştir. Bu bağlamda inceleme biçim bakımından ve içerik bakımından olmak üzere iki başlık halinde ele alınmıştır. İncelemede nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Nurdan Damla’nın çocuk kitaplarından dinî içerikli on bir çocuk kitabını kapsamaktadır. Araştırma sonucunda incelenen Nurdan Damla’nın dinî içerikli çocuk kitaplarının biçim olarak çocuk edebiyatının temel ilkelerine genelde uyduğu ancak içerik olarak öğreticiliğin edebiyatın önüne geçerek oluşturulduğu saptanmıştır.

Keywords
Nurdan Damla, çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, dinî içerik.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri