Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İçinde yer aldığımız yaşam, olağan biçimde seyretmekte iken beklenmeyen bazı durum ve zamanlarda herhangi bir nedenle karmaşa ve kaos ortamı doğabilmektedir. Bu gibi durumlar özellikle başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşları etkilemesi itibariyle açık bir sistem olarak okullar açısından oldukça önemlidir. Okullarda krizlerin ön görülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, olası krizlerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve krizden en az hasar ile çıkılması okul müdürlerinin krize ilişkin becerileri ile ilişkilidir. Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda okul müdürlerinin kriz yönetimi becerilerinin öğretmenlerin sahip oldukları bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 2019 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Ordu ili Ünye ilçesinde farklı tür ve kademelerdeki okullarda görevli 316 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde 0,05 güven aralığı oranı ve uygun örneklem yaklaşımı dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında okul müdürlerinin orta düzeyde kriz yönetimi becerisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin öğretmenlerin eğitim durumu ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin kriz anı yaşantılarının olmasına, görev yapılan okul tür ve kademesine ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bağlı olarak okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri düzeylerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak ölçeğin kriz anı ve kriz sonrası alt boyutlarında farklılaşma görülmezken ölçeğin kriz öncesi alt boyutunda öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kriz, kriz yönetimi, okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri