Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İçinde yer aldığımız yaşam, olağan biçimde seyretmekte iken beklenmeyen bazı durum ve zamanlarda herhangi bir nedenle karmaşa ve kaos ortamı doğabilmektedir. Bu gibi durumlar özellikle başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşları etkilemesi itibariyle açık bir sistem olarak okullar açısından oldukça önemlidir. Okullarda krizlerin ön görülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, olası krizlerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve krizden en az hasar ile çıkılması okul müdürlerinin krize ilişkin becerileri ile ilişkilidir. Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda okul müdürlerinin kriz yönetimi becerilerinin öğretmenlerin sahip oldukları bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 2019 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Ordu ili Ünye ilçesinde farklı tür ve kademelerdeki okullarda görevli 316 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde 0,05 güven aralığı oranı ve uygun örneklem yaklaşımı dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında okul müdürlerinin orta düzeyde kriz yönetimi becerisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin öğretmenlerin eğitim durumu ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin kriz anı yaşantılarının olmasına, görev yapılan okul tür ve kademesine ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bağlı olarak okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri düzeylerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak ölçeğin kriz anı ve kriz sonrası alt boyutlarında farklılaşma görülmezken ölçeğin kriz öncesi alt boyutunda öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Kriz, kriz yönetimi, okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri