Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇAN UNSURLARIN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Öğretmenlik, bir meslek olmasının ötesinde, öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini gidermek başta olmak üzere bireysel ve toplumsal sorumlukları olan bir alandır. Öğretmenlerin üzerlerinde taşıdıkları bu sorumlulukların ve kendilerinden beklenen görevlerin yerine getirilmesi, öğretmenlerin mutlulukları ve mesleki tatminlerine bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenlerde görülecek mesleki tükenmişlik arzu edilmeyen bir durumdur. Öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açan unsurların tespit edilmesi ve bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmaya çalışılması bireysel çabanın ötesinde bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Öğretmenlerde mesleki tükenmişlik ve mesleki tükenmişliğe yol açan unsurların incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, nitel araştırma yöntemi doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama kaynakları, ulaşılabilir çalışma evreni ile amaçlı ve doğrulayıcı örneklemi; öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri konusu çerçevesinde yürütülmüş alanyazın çalışmalardır. Çalışmalardan elde edilen veriler doküman inceleme tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açan unsurlar; kişisel faktörler ve örgütsel faktörler olarak iki başlık altında değerlendirilmiştir. Kişisel faktörler başlığında; cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum, öğretmenlerin eğitim düzeyleri ve öğretmenlerin branşları mesleki tükenmişliğe yol açarken, örgütsel faktörler başlığı altında; okul idaresinin tutumu, sınıf öğrenci sayısı ve ücret unsurlarının öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Tükenmişlik, mesleki tükenmişlik, öğretmenlerde mesleki tükenmişlik.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri