Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE EFFECT OF CREATIVITY EDUCATION ACTIVITIES ON CREATIVE THINKING SKILLS OF CLASSROOM TEACHERS
Çocukların gelişimi üzerinde önemli etkileri ve katkıları bulunan sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığa bakış açılarını, yaratıcılık boyutunda durumlarını ve araştırma kapsamında kendilerine sunulan yaratıcılık eğitimi uygulamasının görüş farklılık oluşturma durumlarını belirleyebilmek araştırmada amaçlanmıştır. Araştırma, Çanakkale ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden yaratıcılık eğitimi uygulamalarına katılım konusunda gönüllü olarak başvuran 13 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra, yarı deneme modellerinden tek gruplu öntest - sontest uygulaması da kullanıldığından karma yöntem tercih edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin yaratıcılık durumlarını belirlemek amacıyla "Torrance Şekilsel ve Sözel Yaratıcılık Testi” ile öğretmenlerin yaratıcılığa bakış açılarını belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Denel işlem ise tek gruplu öntest-sontest şeklinde alan uzmanı öğretim üyesi desteği gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde, SPSS 25.0 paket programı, nitel verilerin analizinde ise; betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin denel işlem öncesi yaratıcı düşünme eğilimleri ile denel işlem sonrası yaratıcı düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık oluştuğu, bu farklılığın sözel yaratıcı düşünme alt boyutları, akıcılık, esneklik ve orijinallik öntest ve sontest sonuçları arasında oluştuğu, şekilsel yaratıcı düşünme alt boyutları, akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluluğu ve erken kapamaya karşı direnç öntest ve sontestleri arasında yine anlamlı bir farkın olduğu, detaylandırma alt boyutunda ise anlamlı bir fark oluşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevapların analizine dayalı olarak kendilerine sunulan eğitimin; yaratıcılıklarına katkı sağladığı, yapacakları etkinliklerde aktaracakları yaratıcılık becerilerinin öğrencilere olumlu katkı sağlayacağı ve katılımcıların denel uygulama sonrası yaratıcı düşünme boyutuna ilişkin görüş ve düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcılık, Yaratıcılık Eğitimi, Sınıf Öğretmeni

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri