Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ESTABLISHMENT OF AUDIOVISUAL MEDIA REGULATORY AUTHORITIES PLATFORM IN THE TURKIC WORLD
Görsel işitsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren düzenleyici ve denetleyici kurullar geleneksel radyo ve televizyon yayıncılığı başta olmak üzere internet üzerinden yapılan OTT yayınlarına ve video paylaşım mecralarına kadar geniş bir alanın düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu kurumlar Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Avrupa Yayın Birliği (EBU) gibi uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA), Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF), İslam İşbirliği Teşkilatı Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF), Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) gibi platformların çatısı altında işbirliği yapmaktadır. Bu iş birliği sürecinde, görsel-işitsel medya alanında frekans spektrum paylaşımının ve internet yayıncılığının da dahil olduğu teknik boyutlar ile görsel-işitsel içeriklerin küresel ölçekte dolaşımı gibi kültürel ve sosyal boyutlar çerçevesinde bilgi, tecrübe ve strateji paylaşımı yapılmaktadır. Bu çalışmada Türk Konseyi (Türk Keneşi) üyesi ve gözlemcisi devletlerde görsel-işitsel medya alanında düzenleme işlevi gören kurum ve kuruluşların yayıncılık alanında daha aktif işbirliği yapmaları için yukarıda benzerleri sayılan yapılar gibi bir platform (birlik, konsey, forum) kurulmasının gerekliliğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. RTÜK’ten ITU, EPRA, MNRA’nın faaliyetlerine katılmış veya BRAF ve IBRAF’ın kurulmasında görev almış yönetici ve uzmanların yanı sıra RTÜK’ün uluslararası faaliyetlerine katılmış akademisyenlerle de yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada tartışılan fikirlerden hareketle Türk Dünyasında görsel işitsel medya alanında düzenleme faaliyetlerini yürüten otoriteler arasında oluşturulacak bir platformun tecrübe paylaşımına ve işbirliğinin artmasına hizmet edeceği beklenmektedir. *** bu makalenin bildiri hali 23 Eylül 2021'de Özbekistan'da KAYFO18'de bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Platformlar, Görsel İşitsel Medya, Türk Dünyası, Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri