Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING
Eğitimcilerin etkili bir eğitim hizmeti sunmak için kullandığı birçok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bunlardan biri işbirlikli öğrenmedir. İşbirlikli öğrenme, bireylerin bir grup içerisinde yardımlaşarak öğrenmelerine katkı sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada; Türkçe öğretmeni adaylarının işbirlikli öğrenme yöntemine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelindeki bu betimsel çalışmanın örneklemini, 2015-2016 akademik yılında bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği lisans programına devam etmekte olan; 3. sınıfta 50 ve 4. sınıfta 40 olmak üzere toplam 90 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 50’si kadın ve 40’ı erkektir. Araştırmanın verileri, “Öğrenme ve Performans Çalışması Merkezi (Centre for the Study of Learning and Performance)” tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından bazı maddeleri çıkarılarak Türkçeye uyarlanan 37 maddelik “İşbirlikli Öğrenme Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; Türkçe öğretmeni adaylarının işbirlikli öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, işbirlikli öğrenme yöntemi, öğretmen adayı, görüş

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri