Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLE TEMALI ÇOCUK RESİMLERİNDE BİLİNÇALTI VE BİLİNÇDIŞI DAVRANIŞLARIN RESİMSEL İMGEYE DÖNÜŞÜMÜ
Yazılı ve görsel metinler, insanlarla iletişim kurmak için üretilmiş, içerisinde duygu ve düşünceleri barındıran yazılı ve plastik göstergelerin olduğu yapılardır. Yazılı ve görsel metinlerin amacı toplumdaki bireylere yazılı mesajlar vermenin yanı sıra şekiller, biçimler, formlar ve renkler aracılığıyla birtakım mesajlar iletmektir. Görsel metin okuma son derece karmaşık dizilim ve dizgesel ilişkiler ağının oluşturduğu yazınsal ve sanatsal iki iletişim aracının bir aradalıklarını içinde barındırır. Sözsel ve görsel imgelerden oluşan, aynı zamanda bildirim amacı bulunan bu yapılar, insanı çok boyutlu düşünmeye iten bir dizgedir. Birçok boyutu içinde barındıran karmaşık yapının anlam üretim sürecinin çözümlenmesi ve alt anlamlara ulaşılması deneysel okumaları zorunlu kılmaktadır. Araştırma, aile teması üzerinden, çocuk resimlerinde bilişsel gelişim evrelerinin yanı sıra bilinçaltı ve bilinçdışı davranışların resimsel imgeye dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen araştırmada belirlenen temaya uygun olarak seçilmiş 7 ile 10 yaş aralığında üç resim, hem çocukların çizimlerinde görülen bilişsel becerilerin gelişimi hem de çocukluk dönemi yaşantı içeriklerinin çocuk resimlerine yansımaları içerik analizine tabi tutularak, çocuk resimleri yorumlama kuramı olan hermeneutik (yorumlama) bakış açısıyla incelenmiştir. Seçilen çocuk resimlerinde somut imge düzenlerine, plastik göstergeler ve figüratif unsurlara, derin anlamlar içeren soyut ilişkiler ağı ile iletilen mesajlara, bilinçaltı ve bilinçdışı davranışların ne gibi imgelere dönüştüğüne ve tarvmatik olduğu düşünülen bir takım bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords
Çocuk resimleri analizi, travma, bilinçaltı, bilinçdışı

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri