Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL OKUMA EĞİTİMİNİN DİJİTAL OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dijital okuduğunu anlama becerisini geliştirmektir. Bu çalışma Nicel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu 20 pilot çalışmada, 15 deney ve 15 kontrol grubunda olmak üzere toplam 50 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın pilot çalışması toplam 4 haftada gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlem ise 11 hafta da gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deney grubuna dijital okuma eğitimi verilmiştir. Kontrol grubu Türkçe Dersi Öğretim Programı'na dayalı eğitim almıştır. Verilerin toplanmasında Dijital okuma aracı, Kişisel bilgi formu, Okuma Metinleri ve Okuduğunu anlama testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız iki örneklemin istatistiklerinin karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan yöntemlerden Man-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere okuma aracının ve okuma uygulamasının okuma sırasında kullanılan özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir. Öğrencilerin dijital okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için asıl eğitim okuma stratejileri üzerinden verilmiştir. Okuma stratejilerinden gözden geçirme, vurgulama, tekrar okuma, çevrim içi sözlük kullanma ve çevrim içi paylaşma stratejilerini doğrudan öğretim yöntemiyle öğretilmiştir. Metni yakınlaştırma, seçme-kopyalama-yapıştırma, kısa yol tuşlarını kullanma, tarama yapma ve web kullanma stratejileri dolaylı yoldan öğretilmiştir. Araştırmanın sonucunda bilgilendirici ve öyküleyici metin türünde deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre okuduğunu anlama puanları anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla araştırmada dijital okuduğunu anlama becerisini geliştirmede deney grubu öğrencilerine verilen dijital okuma eğitimi kontrol grubunun aldığı Türkçe dersi öğretim programına göre verilen eğitimden daha etkili olmuştur.

Keywords
Dijital Okuma, Ekran Okuma, Çevrim İçi Okuma, Okuma Becerisi.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri