Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TANILANMA SÜRECİNİN AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukların tanılama sürecinin her adımında aileler aktif rol almaktadır. Bu süreçte aileler tarafından sağlanan destek düzeyi, sağlanan desteğin niteliği, karşılaşılan sorunlar, alan uzmanları ve sağlık personelleriyle gerçekleştirilen işbirliğinin niteliği gibi pek çok değişken özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tanılanma sürecinin aile görüşlerine göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tanılama sürecini daha ayrıntılı ele alabilmek için veriler tanılama öncesi, tanılama ve tanılama sonrası olarak üç aşamada incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli ile desenlenen araştırmanın çalışma grubu ÖÖG olan çocuğa sahip 25 aileden oluşturmaktadır. Araştırma verileri ailelerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda tanılama öncesinde öğretmenlerin ÖÖG şüphesi bulunan çocuklara karşı ilgisiz olduğu; tanılama sürecinde test için randevu almada oldukça zorlandıklarını tanılama sonrası süreçte ise ailelerin çocukları için uygun kurum bulamadıkları elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi, tanılama sürecinde görevli personelin sayı ve niteliğinin artırılması, RAM ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, ailelere hem psikolojik destek sağlanması hem de eğitimler verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Özel öğrenme güçlüğü, tanılama, eğitsel değerlendirme, eğitsel değerlendirme ve tanılama, özel eğitim, aile katılımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri