Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLI OLARAK YAŞANAN KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yapılan bu araştırmanın amacı tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sonucu Türkiye’de yaşayan insanların yaşadıkları kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygı düzeyini çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 272’si kadın 207’si erkek olmak üzere 479 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Türkçeye uyarlama çalışması yapılan Koronavirüs Kaygı Ölçeği ve bu ölçeğe demografik eklemeler yapılarak edilmiştir. Araştırmanın verilerine Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nde yer alan maddelerin sanal anket formuna aktarılarak ulaşılmıştır. Veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel işlemlerde aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi, t testi gibi farklı analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen istatistiksel işlemlerde, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’de yaşayan insanların kaygı düzeyleri arasında cinsiyet, medeni durum, koronavirüse yakalanma durumu, bulunulan yaş aralığı, sosyoekonomik durum değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Türkiye’de yaşayan insanların kaygı düzeyleri arasında eğitim düzeyi, bireylerin yaşadığı bölge, dışarı çıkma ve sosyalleşme durumu, bireylerin yakın çevresinde koronavirüslü olan bireylerin olma durumu, bireylerin kronik rahatsızlığının olma durumu değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarından hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Kaygı, Koronavirüs, Salgın, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri