Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİYASAL PARTİLER, SİYASAL POPÜLİZM VE JİNGOİZM
Siyasal partiler alanında son dönemlerde artan çalışma konularından biri parti ideolojileri ve liderliklerinin, ülkelerin iç ve dış siyasal alandaki etkinlik düzeyleri üzerinedir. Ancak siyasal partilerin, bir siyasal-kurumsal araç olarak çeşitli siyasal ideolojilerin gerçekleştirilmesinde konjonktürel vaat ve söylemlerle yeni siyasal anlayışları ve uygulamaları beraberinde getirdikleri savunulabilir. Bu çalışmada dünyada artan popülizm ve jingoizmin, siyasal düzlemdeki anlamlandırılmasına dair özgün bir çaba ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan bir ülkeye hâkim olan popülist ve jingoist siyasal söylemlerin ve uygulamaların, temelde hangi saikler üzerinden şekillendiğinin anlaşılması oldukça önem arz etmektedir. Hal böyleyken bu çalışma böyle bir tartışma alanına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada demokratik ve demokratik olmayan rejimler ile çeşitli türlerinde yaşanan kutuplaşma ve çatışma siyasetinin, çeşitli siyasal kişilikler ve siyasal partiler üzerinden popülist ve jingoist bir anlayışın ürünü olarak görüldüğü belirtilmektedir. Batı’da modern siyasal partilerin gelişimine koşut olarak 19. yüzyıldan itibaren partiler ile popülizm ve jingoizm siyasal ideolojilerinin bir arada ilerleme gösterdiği ve anlam bulduğu tespit edilmektedir. Bu tespit, muhafazakâr, liberal, sosyalist vb. ideolojilerin ötesi bir alanda ve onların içerisinde popülizmin ve jingoizmin yeni bir ideolojik bağlamda anlam üretebileceği ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede Amerika ve Avrupa kıtasındaki çeşitli örnekler, günümüze gelindiğinde Asya kıtasındaki pek çok örnekle birlikte analiz edilmeye ve tartışılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal partiler, popülizm, jingoizm, ideoloji, siyaset.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri