Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖGRETMENLERIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş yaşamı kalitesi ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmaya Çaycuma’da devlet ve özel okulda çalışan 274 öğretmen seçkisiz olmayan (non-random) örneklem yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmada verilerin toplanması için Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ve İş Doyumu Ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmadaki verilerin araştırma sorularına göre analiz edilebilmesi için t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek katılımcılar ile kadın katılımcıların algılarına göre sadece okul müdürlerinin liderlik stillerinde ve öğretmenlerin iş yaşam kalitesi, iş yerinde görev ve sorumluluk alma alt boyut davranışlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Katılımcıların algıları kıdeme göre incelendiğinde okul müdürlerinin liderlik stillerinde ve öğretmenlerin iş yaşam kalitesi davranışlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Cinsiyet ve mesleki kıdeme göre öğretmenlerin iş doyumlarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Müdürü, Liderlik Stilleri, İş Yaşam Kalitesi, İş Doyumu, Öğretmenler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri