Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZÎ SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Eğitim bir sistem olarak düşünüldüğünde ölçme değerlendirme bu sistemin önemli öğelerinden biridir. Ölçme değerlendirme eğitim sistemin eksikliklerini, yanlışlarını tespit etmeye yarayan bir kontrol mekanizmasıdır. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim için aynı zamanda nitelikli ölçme değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Ölçme değerlendirme araçlarının niteliği arttıkça eğitimin kalitesi de artacaktır. Ölçme araçlarındaki soruların hangi bilişsel düzeydeki becerileri ölçtüğü ölçme değerlendirme araçlarının niteliğini arttıran unsurlardan biridir. Bu bağlamda Bloom taksonomisi, bilişsel düzeydeki beceriler için sıkça kullanılan bir sınıflamadır. Bu araştırmada ortaöğretim kurumlarına geçiş için yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bünyesindeki Türkçe testi soruları yenilenmiş Bloom taksonomine göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan LGS Merkezî Sınavlarındaki toplam 60 adet Türkçe testi sorusu doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Türkçe testi sınav soruları öncelikle yıllara göre incelenmiş, ardından üç yılın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 2018 LGS sınavı Türkçe testi sorularının 14’ü (%70) anlama (kavrama), 5’i (%25) çözümleme (analiz) ve sadece 1’i (%5) değerlendirme basamağında yer almaktadır. 2019 LGS sınavı Türkçe testi sorularının 16’sı (%80) anlama (kavrama), 1’i (%5) uygulama ve 3’ü (%15) değerlendirme basamağındadır. 2020 LGS sınavındaki Türkçe testinde ise soruların 11’i (%55) anlama (kavrama), 1’i (%5) uygulama, 4’ü (%20) çözümleme (analiz) ve 4’ü (%20) değerlendirme basamaklarında yer aldığı belirlenmiştir. Üç yıla genel olarak bakıldığında 2018 ve 2019 yıllarında daha çok alt düzey bilişsel süreçleri ölçen sorular ağırlıktayken 2020 yılında yapılan sınavda üst düzey bilişsel becerileri ölçen sorular önceki yıllara göre artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
LGS sınavı, Türkçe soruları, yenilenmiş Bloom taksonomisi, ölçme değerlendirme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri