Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Ön lisans öğrencilerinin dilekçe yazma becerilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, bir devlet üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Basın ve Yayıncılık ve Lojistik bölümlerinde okuyan 150 ikinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma tarama modelindedir ve veriler nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin dilekçeleri, Özçakmak (2017) tarafından geliştirilen Dilekçe Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ön lisans öğrencilerinin ortalama dilekçe yazma puanlarının 13,13 olduğu ve bunun oransal karşılığının %65,7 olduğu belirlenmiştir. Ön lisans öğrencilerinin en fazla hatayı adres ve iletişim bilgisi yazma ve sayfa düzeni konusunda en az hatayı ise talep ifade etme ve kalıp ifade kullanma konusunda yaptıkları tespit edilmiştir. Dilekçe yazma konusunda en başarılı bölüm Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; en başarısız bölüm ise Lojistik bölümü olmuştur. Dilekçe yazma konusunda kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğrencilerin dilekçenin içerik – dil ve anlatım unsurlarında biçimsel unsurlarına göre daha başarılı oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek yüksekokulu, ön lisans, dilekçe, dilekçe yazma becerisi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri