Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tarih boyunca kadınlar, günümüzde olduğu kadar çalışma hayatına dâhil olamamışlardır. Yönetimde kadınların temsil edilmiyor olmaları evrensel geçerliliği olan bir durumdur ve kadınlar iş hayatında üst kademe yöneticiliğine yükselmekte saydam bir tavanla karşılaşmaktadırlar. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu öğretmenlik mesleğinde kadın yöneticilerin azınlıkta olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenler üst pozisyonlara yükselme aşamasında cam tavan engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin cam tavana ilişkin görüşlerini, karşılaştıkları kariyer engellerini ve bu engellerle başa çıkma stratejilerini belirlemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma grubunu Çanakkale Merkez ve ilçelerinde devlet okullarında görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. İlkokul öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirildiği bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Toplanan veriler Maxqda programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğunun cam tavan kavramını bir “engel” olarak gördükleri saptanmıştır. Cam tavan hakkında fikrini belirtmeyen ve bilmediğini belirten öğretmenlerin cam tavan hakkında bir fikre sahip olanlara göre çoğunlukta olduğu görülmüştür. İlkokul öğretmenleri girdikleri sınavları ve mülakatları kariyer engeli olarak gördüğünü belirtmiş bunlarla ilgili başa çıkma stratejisi olarak da genelde engellere kayıtsız kaldıklarını ve umursamadıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Cam Tavan, Kariyer Engeli, İçerik Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri