Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTMENLERİNİN YAZILI ANLATIM SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört temel beceriden biri yazma becerisidir. Yazma becerisi dil öğretiminde kronolojik olarak bütün becerileri tamamlayan en son beceri olarak bilinir. Bu çalışmada 2020-2021 eğitim öğretim yılında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde görev yapan 4 eğitmene ; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin gözlem ve tespitlerini belirtmek üzere 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu içeriğinde eğitmenlerin demografik yapıları ve öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin sorular mevcuttur. Uygulamamız 4 eğitmenle sınırlı tutulup 40 dakika sürmüştür. Katılımcılar K1, K2… olarak rastgele kodlanmıştır. Bu makale çalışmasında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Eğitmen görüşlerinden elde ettiğimiz bulgulardan hareketle öğrencilerin fonetik yanlışlarda en çok ünlü ve ünsüz uyumlarında ; morfolojik yanlışlarda hal ekleri ve zaman kiplerinde ; sentaktik yanlışlarda cümle ögelerinin yanlış sıralanmasında ; semantik yanlışlarda ise olumsuz aktarımlarda yanlış yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu yanlışlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazılı anlatım, öğretmen görüşleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri