Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üst-bilişlerinin cinsiyet, bölüm, akademik ortalama ve tercih sırası değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Araştırmanın evrenini Akdeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit tesadüfi örneklem tekniği ile belirlenen 246 kişi oluşturmaktadır. Veriler üst-biliş ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-Hoc. ve Kruskall Wallis analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının üst-bilişleri ile bölüm değişkenine göre sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği, tercih sırası değişkenine göre 1 – 5 ve 6 – 10 arası tercih edenlerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyet ve akademik ortalama değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler
Üst-biliş, Biliş, Öğretmen Adayları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri