Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


COVİD-19 PANDEMİSİNİN AÇIĞA ÇIKARDIĞI SPESİFİK BİR KARİYER ÖNERİSİ: GERİATRİ ECZACILIĞI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde son yıllarda yaşlı nüfusun oranında artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte yaşlı bireyler ile ilgili olan geriatri biliminin önemi daha da öne çıkmıştır. Bu çalışma, ülkemiz açısından önemli paya sahip olan yaşlı bireylerin yakın gelecekte hasta profilinin büyük bir bölümünü oluşturacağı düşüncesinden yola çıkarak, uzun vadede çok faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilecek “geriatri eczacılığı” kavramı ile ilgilidir. Geriatri eczacılığı kavramı, bu çalışmada eczacılık mesleğine ilişkin spesifik bir kariyer yolu olarak savunulmaktadır. Her ne kadar klinik eczacılık kapsamı içinde yer alan bir konu olsa da geriatri eczacılığının spesifik olarak toplumda geriatrik hasta olan ya da hasta olma potansiyeline sahip yaşlılar üzerinde önemli pozitif etkilerinin olacağı muhtemeldir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yöntemiyle ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazın incelenmiş olup, geriatri eczacılığının eczacılık mesleğindeki mevcut kariyer yollarına ek spesifik bir seçenek olarak değerlendirilebileceği ortaya konmuştur. Literatür taraması sonucunda, geriatri eczacılığı alanındaki mevcut araştırmaların genel olarak klinik eczacılarla yürütüldüğü, klinik eczacıların geriatrik hastalarda görülen ilaca bağlı problemleri önemli oranda tespit ettiği ve problemlerin çözümüne yönelik makul öneriler geliştirdikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, eczacıların ilaç tedavilerine olan makul müdahalelerinin daha kaliteli bir ilaç tedavisi, artan hasta memnuniyeti ve azalan ilaç maliyetleri gibi olumlu sonuçları da sağladığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, “geriatri eczacılığı” ile eczacılık mesleğinde uzmanlaşma boyutunda yeni spesifik bir kariyer yolunun açılması ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında toplumun önemli bir kısmını oluşturan geriatrik bireylere faydalı olunabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Covid-19 pandemisi, geriatri eczacılığı, kariyer

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri