Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI “UMUT EĞİTİMİ PROGRAMLARI”NIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNE ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, Bilişsel – Davranışçı Yaklaşıma ve Hobi Terapiye dayalı olarak hazırlanan umut eğitimi programlarının ilköğretim öğrencilerinin umutsuzluk düzeyine etkisini incelemektir. Araştırma, Ankara İli Altındağ İlçesi Halil Naci Mıhçıoğlu İlköğretim Okulu yedi ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan umutsuzluk Beck Umutsuzluk Ölçeği ile ölçülmüştür. Birinci deney grubuna, araştırmacı tarafından geliştirilen Bilişsel – Davranışçı Yaklaşıma dayalı umut eğitimi programı, ikinci deney grubuna ise yine araştırmacı tarafından geliştirirlen Hobi Terapiye dayalı umut eğitimi programı 11 oturum halinde uygulanmıştır. Uygulanan deneysel işlemin sonucunda elde edilen bulgular “karışık desenler için varyans analizi “ yöntemi ile incelenmiştir ve toplam umutsuzluk puanları açısından her iki deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilişsel – Davranışçı Yaklaşım, Hobi Terapi, Umutsuzluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri