Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ İÇERİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Araştırmada, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nda yer alan Türk dili ve edebiyatı dersi içeriklerini kullanmaya yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojiye (olgubilim) göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, yüz elli beş lise öğrencisi ve yirmi beş Türk dili ve edebiyatı öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Hem öğrenci hem de öğretmenler için ayrı görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin EBA portalındaki Türk dili ve edebiyatına yönelik içerikleri sınav ve ders hazırlığı için daha çok Ara Sıra kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dersle ilgili e-içeriklerde animasyon, drama/canlandırma, tarihî olayların anlatılmasından ve kısa net anlatım yapılmasından hoşlandıkları, video içeriklerinin görsellik, ilgi çekicilik, akıcılık, açıklık ve sunum şekli açısından geliştirilmesini istedikleri görülmüştür. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ise EBA’yı her ders kullandığı ancak hiçbirinin portala içerik yüklemediği, EBA e-içeriklerinden dersin ünitesi ile ilgili olanları daha çok tercih ettiği, video içeriklerinin ders kitabı ve öğretim programının amaçları ile uyumlu olduğuna dair görüşe sahip olduğu araştırmanın önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler
EBA, Türk dili ve edebiyatı, e-içerik, dijital öğrenme, görüş

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri