Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEACHING OF IDIOMS AND PROVERBS THROUGH THE FAMILY CONCEPT STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Bu araştırmanın amacı Türkçedeki aile kavramının deyimler ve atasözleriyle uluslararası öğrencilere öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle deyimler ve atasözleri hakkında çalışma yapılmış; cinsiyet, eğitim ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 ve A2 seviyesini tamamlamış, 53 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada aile kavramı ve aile bireyleriyle ilgili kırk dört deyim ve atasözü seçilmiştir. Bu deyim ve atasözleri deney grubu öğrencilerine etkinliklerle öğretilip, kontrol grubu öğrencilerine sadece aile bireyleri ile ilgili kısa tanıtım yapılmıştır. Süreç sonunda her iki gruba da bir sınav uygulanmıştır. Sınav sonucu ortaya çıkan verilerinin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, u-testi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan sınavın sonuçlarına göre deyim ve atasözlerinin öğretiminde deney grubunun başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Deyimler ve atasözlerinin öğretiminde etkinliklerin faydalı olduğu görülmüştür.

Keywords
Atasözü, deyim, yabancı dil olarak Türkçe.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri