Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN AİLE KAVRAMI ÜZERİNDEN ÖĞRETİLMESİ
Bu araştırmanın amacı Türkçedeki aile kavramının deyimler ve atasözleriyle uluslararası öğrencilere öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle deyimler ve atasözleri hakkında çalışma yapılmış; cinsiyet, eğitim ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 ve A2 seviyesini tamamlamış, 53 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada aile kavramı ve aile bireyleriyle ilgili kırk dört deyim ve atasözü seçilmiştir. Bu deyim ve atasözleri deney grubu öğrencilerine etkinliklerle öğretilip, kontrol grubu öğrencilerine sadece aile bireyleri ile ilgili kısa tanıtım yapılmıştır. Süreç sonunda her iki gruba da bir sınav uygulanmıştır. Sınav sonucu ortaya çıkan verilerinin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, u-testi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan sınavın sonuçlarına göre deyim ve atasözlerinin öğretiminde deney grubunun başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Deyimler ve atasözlerinin öğretiminde etkinliklerin faydalı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Atasözü, deyim, yabancı dil olarak Türkçe.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri