Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TİP-2 BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL KAPSAMINDAKİ RİSK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulup işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Risk değerlendirme, iç kontrolün bileşenlerinden biridir. Mevcut durumda, risk değerlendirme faaliyetleri üst yönetimin belirlediği risk kriterlerinin ilgili bireyler tarafından bir puanlama kartı üzerinde doğrudan ve basitçe puanlanmasıyla yapılmaktadır. Bu durum subjektif yargılar içerdiğinden gerçekçi sonuçlar vermeyebilir. Riskin ve insan davranışlarının içerdiği belirsizliğe uygun olan bulanık mantığın pek çok farklı alandaki risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanışlılığı ispatlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Tip-2 Bulanık Çıkarım Sisteminin risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanışlılığının araştırılmasıdır. Araştırma, kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin bir bileşeni olan risk değerlendirme aşamasını kapsamaktadır. Amaç ve kapsam doğrultusunda Maliye Bakanlığı – Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü– Kamu İç Kontrol Rehberi RY Kutu 13’te verilen risk değerlendirme örneği, MATLAB programı ve Sugeno yöntemine başvurularak Tip-2 Bulanık Küme ile çözülmüştür. Elde edilen bulgular Tip-2 Bulanık Çıkarım Sisteminin iç kontrol sistemlerindeki risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmaya gayet uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İç kontrol, risk değerlendirme, Tip-2 bulanık küme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri