Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


B2 DÜZEYİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NOT ALARAK DİNLEME İLE DİNLEDİĞİNİ ANLAMA
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, not alarak dinleme etkinliklerinin dinlediğini anlama üzerindeki etkisini saptamaktır. Çalışmada tek grup ön test-son test düzenekli deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER’de “Suriye İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi” programı kapsamında B2 düzeyinde eğitim gören, 18 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulama aşamasında öğrencilere 5 hafta boyunca, haftada iki gün not alarak dinleme etkinlikleri uygulanmıştır. Öğrencilerden, etkinlikten önce ilgili soruları okumaları, dinleme amacını belirlemeleri; etkinlik sırasında önemli yerlere dikkat etmeleri, dinlerken not almaları istenmiştir. Dinlediğini anlama becerisini ölçmek amacıyla ön test ve son test hazırlanırken “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nden yararlanılmış, aynı zamanda uzman görüşüne başvurulmuştur. Ön test ve son test arasındaki ilişki, ilişkili örneklemler için t testiyle analiz edilmiş, çalışmanın bulguları tablolar aracılığıyla yorumlanmıştır. Çalışmada dinleme eğitiminde not alarak dinleme türünü kullanmanın dinlediğini anlama başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Not Alarak Dinleme, Dinleme, Anlama, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, B2 Düzeyi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri