Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA WHATSAPP KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI
Günümüzde internet teknolojileri ve iletişim kavramları yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin tüm nüfusa oranı %66,8 olarak açıklanmıştır. İnternet teknolojilerindeki gelişim ve kullanım oranı, iletişim alanında yeni medya kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Görsel ve yazılı materyallerin kolaylıkla öğretmen-öğrenci arasındaki erişimine imkân tanıyan WhatsApp uygulaması yeni medyanın sunduğu olanaklardan biridir. Bu çalışmada, lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrenim ortamlarında WhatsApp uygulaması kullanımına yönelik algıları araştırılmıştır. Önceki çalışmalarda sosyal medya ile ilgili kullanılan algı ölçekleri derlenerek ve farklı maddeler eklenerek, oluşturulan yeni ölçek, geçerlilik güvenilirlik çalışması ile son haline getirilmiştir. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs içerisinde basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 343 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre sosyal ağların ders ortamlarında kullanılmasının başarıyı arttıracağı görülürken, öğrencilerin sosyal ağların kendilerini geliştirdiği görüşüne katılmamaları arasındaki zıtlık dikkat çekici oranda bu ortamın verimli kullanıldığında faydalı olacağını ve tercih edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini göstermektedir. Öğrencilerin WhatsApp uygulamasını eğitim-öğretim sürecinde çok sık tercih ettikleri (%85,7) anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin geneli WhatsApp uygulamasını kişisel bilgi/fotoğraf paylaşımında (%63,3), ödev/proje çalışmalarında (%59,5), ders/ödev ile ilgili bir konunun tartışılmasında (%60,9), paylaşılmasında (%59,5) ve soru sorma (%72,3) kapsamında sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Bu araştırmanın özgünlüğü ve değeri öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için sosyal ağların eğitim bağlamında nasıl kullanılacağına ilişkin öğrenci algıları ve kilit yönleri ortaya koymaya çalışmasındadır.

Anahtar Kelimeler
WhatsApp, Sosyal Ağlar, Yeni ve Geleneksel Medya, Eğitim Ortamlarına Sosyal Medya Entegrasyonu, Öğrenci Algıları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri