Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR İMAJLARI
(PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IMAGES OF SCIENCE LABORATORY )

Yazar : Hasan BAĞ  & Mehmet KÜÇÜK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 271-286
1521    920


Özet
Bu çalışmada, sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin fen bilimleri laboratuvar imajları incelenmiştir. Bu amaçla, 2012-2013 Akademik Güz Yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının 2. sınıfında okuyan ve “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 1” dersine kaydolan 120 öğrenci çalışma grubuna alınmıştır. Nitel araştırma paradigmasına dayalı yürütülen çalışmada katılımcıların fen bilimleri laboratuvar imajları metaforlar yoluyla incelenmiştir. Bu bağlamda katılımcılara tek soruluk “Fen Bilimleri Laboratuvarı …… Benzer; Çünkü ……. dır” bir ölçme aracı uygulanmıştır. Veriler; soğuk-istenmeyen ortam, üretim merkezi, öznel bilgiye ulaşma, çeşitli alanlarda çalışabilme, bilimsel çalışma, bilgi kaynağı ve pahalı ortam şeklinde sıralanan 7 kategori altında analiz edilmiştir. Bu verilerden hareketle, katılımcıların fen bilimleri laboratuvarına yönelik hem olumlu hem de olumsuz imajlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma katılımcıların fen bilimleri laboratuvarlarına yönelik olumsuz imajlarının altında yatan sebeplerin tartışılmasını ve problemin çözümüne yönelik önerileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilimleri Laboratuvarı, Metafor; Hizmet Öncesi Lisans Programı, Sınıf Öğretmenliği

Abstract
In this study, the images of the science laboratory of pre-service primary school teacher were examined. For this purpose, 120 students were taken to the study group who were studying in the 2nd grade of Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education Primary School Teaching Program and enrolled in the "Science and Technology Laboratory Applications 1" course during the 2012-2013 Academic Fall Semester. The study conducted based on the qualitative research paradigm and participants' images of the science laboratory were examined through metaphors. In this context, a measuring instrument has been applied to participants, that single question "Science Laboratory ......... Similar; Because it is .... ". Data were analyzed under 7 categories; cold-unwanted environment, production center, achieving subjective knowledge, working in various fields, scientific study, information source and expensive environment. Move from these data, it was found that participants had both positive and negative images of the science laboratory. This study includes discussion of the underlying causes of negative images of participants' science labs and suggestions for solution of the problem.

Keywords
Science Laboratory, Metaphors, Pre-Service Undergraduate Program, Classroom Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri