Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A REVIEW ARTICLE BASED ON EDUCATION SYSTEMS AND NATIVE LANGUAGE CURRICULUM OF SUCCESSFUL COUNTRIES IN PISA
(PISA’DA BAŞARILI ÜLKELERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ VE ANADİLİ ÖĞRETİMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME MAKALESİ )

Yazar : Dilan KALAYCI  & Necati DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 67
Sayfa : 110-122
221    289


Özet
Eğitimde uluslararası yenilikleri takip etmek ve gelişen eğitim sistemlerini de örnek alarak değerlendirme içerisinde bulunmak amacıyla PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulaması her üç yılda bir yürütülmektedir. 2000 yılından bu yana PISA, eğitim sistemlerinin yüksek kaliteli öğretim ve herkes için adil öğrenme fırsatı sağlayabileceğini göstermiş, ülkelerin kendi öğrencilerini desteklemek için neler yaptığını ortaya koyan, diğer ülkelerin birbirinden öğrenecekleri noktasında fırsat sağlayan bir doküman haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı PISA uygulamasında 2012, 2015 ve 2018 yıllarında sürekli ilk 10 içerisinde başarı gösteren Singapur, Hong Kong, Güney Kore, İrlanda, Finlandiya, Kanada ile sıralaması yükselen İsveç, Amerika Birleşik Devletleri’ni anadili öğretimi ve eğitim sistemleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu bağlamda ülkelerin eğitim sistemleri ve anadili öğretimi ile ilgili bir literatür taraması yapılmış ve bu kapsamda yayınlanan rapor, doküman ve kaynaklar ile beraber her ülkenin kendi resmi eğitim bakanlıklarından Türkçeye çevrilen anadili öğretim programları incelenmiştir. Araştırma sonucunda ülkelerin müfredatları çerçevesinde eğitim yapılaşması, zorunlu eğitim, eğitim vizyonu ve misyonunun yerel, kültürel, ekonomik şartlarına göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan, eğitim sistemlerinde birden fazla dilin bulunduğu ülkelerde İngilizce öğretim programının 5 ülkede kullanımı ile çoğunlukta olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
PISA, anadili öğretimi, eğitim.

Abstract
PISA (International Student Assessment Program) is implemented every three years in order to follow international innovations in education and to evaluate developing educational systems by taking an example. Since 2000, PISA has shown that education systems can provide high-quality teaching and fair learning opportunities for all, and has become a document that reveals what countries are doing to support their own students, providing opportunities for other countries to learn from each other. The aim of this study is to evaluate native language programs and education systems of Singapore, Hong Kong, South Korea, Ireland, Finland, Canada, which are consistently successful in the top 10, and Sweden, The United States, whose ranking is rising, in PISA in 2012, 2015 and 2018. In this context, a literature review was conducted on the education systems of countries and native language teaching, and the reports, documents and resources published in this context were examined. As a result of the research, it was observed that education structuring, compulsory education, educational vision and mission within the framework of the curricula of countries differ according to local, cultural and economic conditions. It was also found that in countries where are more than one language in educational systems covered by the research, the English teaching curriculum is in the majority with the use of it in 5 countries.

Keywords
PISA, native language teaching, education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri