Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TECHNOLOGY LEADERSHIP CAPABILITIES OF EDUCATION ADMINISTRATORS AND THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY USAGE LEVELS OF TEACHERS
(EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Yazar : Demet KARAKAYA  & Bahadır GÜLBAHAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 65
Sayfa : 115-122
119    118


Özet
İçinde bulunduğumuz dönemde bireylerin gereksinimlerini karşılayabilmeleri büyük ölçüde sahip oldukları teknoloji bilgileri ile ilişkilidir denilebilir çünkü bireylerin gereksinim duydukları hizmetlerin pek çoğu teknoloji ve teknolojiye bağlı uygulamalar üzerinden sunulmaktadır. Özellikle bilgi üretme ve transferi bağlamında eğitim sistemi içerisinde son dönemlerde eğitim teknolojileri kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durum eğitim sistemi aktörleri olan öğretmen ve yöneticilerinin teknoloji yeterliklerine sahip olmalarını ve etkin biçimde kullanımlarını zorunlu hale getirmiştir. Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ile öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırma nicel araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu araştırmanın çalışma evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İzmir İli Narlıdere İlçesi’nde bulunan 18 resmi ilköğretim ve ortaöğretim okulları örneklemi ise bu okullarda görevli 180 öğretmendir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği ve Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlik Anketi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin okul yöneticilerine dönük teknoloji liderliği yeterlikleri algı düzeyi ile öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanımlarına yönelik tutum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji liderliği, eğitim teknolojileri, teknoloji kullanımı.

Abstract
In the current period, the ability of individuals to meet their needs can be said to be largely related to the technology information they have, because many of the services that individuals need are offered through technology and technology-related applications. In recent periods, the use of educational technologies has become widespread within the educational system, especially in the context of information generation and transfer. This has made it necessary for teachers and administrators, who are actors of the educational system, to have technological competencies and to use them effectively. This research, which examined the relationship between the technology leadership competencies of education administrators and the level of use of educational technologies by teachers, was conducted using the screening model as a quantitative research. The universe of this research is 18 official primary and secondary schools in the Narlıdere District of Izmir in the 2020-2021 academic year, while the sample of the research is 180 teachers working in these schools. In the research, the Attitude Scale towards the Use of Technology in Education and the Technology Leadership Competence Questionnaire of Education Administrators According to Teachers' Views were used as data collection tools. In the study, a significant relationship was found between the perception level of teachers' technology leadership competencies towards school administrators and the level of teachers' attitudes towards their use of educational technologies.

Keywords
Technology leadership, educational technologies, use of technology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri