Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURAN İŞVERENLER İÇİN GETİRİLEN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF THE SPECIAL LIABILITIES FOR THE EMPLOYERS WHO MAKE OUT TEMPORARY EMPLOYMENT RELATIONSHIP WITHIN THE SCOPE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY )

Yazar : Ayça İzmirlioğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38(1)
Sayfa : 708-727
588    450


Özet
Türk Çalışma Mevzuatına 4857 sayılı İş Kanunu ile dahil edilmiş olan geçici iş ilişkisi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükme paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında da geçici iş ilişkisi hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmamızda, dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı veya Güvenliği Hakkında Yönetmelik (İSGY) ile düzenlenen ve geçici iş ilişkisi kuran işverenlere yönelik hüküm altına alınan maddeler tahlil edilecektir. Bu bağlamda, 6331 sayılı Kanunun geçici iş ilişkilerinde de uygulanması gerekli olan 16. maddesinde yer alan bilgilendirme yükümlülüğü gibi önem arz eden birtakım maddelerin yanı sıra İSGY’nin geçici iş ilişkisi kuran işverenlerin uymakla yükümlü olduğu ifade edilen ve özellikle Yönetmeliğin “Özel Hükümler” başlıklı Üçüncü Bölümünü oluşturan 10. ve 11. maddelerinde hüküm altına alınan geçici iş ilişkisinde bilgilendirme ve sorumluluk başlığı altında yer alan hükümler üzerinde durulacak ve konu yargı kararlarına da temas edilmek suretiyle değerlendirilecektir. Ayrıca, hukuki sorumluluğu olan işverenlerin özel yükümlülüklere uymaması veya aykırı hareket etmesi durumunda karşılaşabileceği hukuki ve cezai yaptırımlara da genel hatlarıyla değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Geçici iş ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işveren, özel yükümlülükler.

Abstract
Temporary employment relationship has been added to Turkish Labour Legislation via Labour Law Code No 4857 and has been regulated in the 7th Article of the Labour Law Code No 4857. Parallel to the related Article legislation has been regulated in occupational health and safety legislation as well. In this study, the articles that are regulated regarding the employers who have built a temporary employment relationship according to the Regulation About Occupational Health And Safety on Temporary or Fixed Term Works (OHSR) that has a legal basis on Occupational Health and Safety Law Code No. 6331 will be examined. In this context the obligation of informing the employers that are regulated in the Article of 16th of Occupational Health and Safety Law, especially the caption named “Special Legislation” that exists in the Third Section as 10th and 11th article of the related regulation, legislation named informing, moreover, responsibility will be settled on and the subject will be evaluated by means of mentioning the court decisions. Besides the legal and penal sanctions of the employers who have legal responsibility when they do not obey the special liabilities, and the legal ways that the employees may apply will be explained accordingly.

Keywords
Temporary employment relationship, occupational health and safety legislation, employer, special lia

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri