Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Z KUŞAĞININ SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN MARKALARIN PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGISI: KARABÜK İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(GENERATION Z’S PERCEPTION ABOUT MARKETING APPLICATIONS OF THE BRANDS WHICH USE SOCIAL NETWORKING SITES: A STUDY IN KARABUK PROVINCE )

Yazar : Hicran ÖZGÜNER KILIÇ  & Seçkin KARADAYILI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 20
Sayfa : 296-306
470    515


Özet
Günümüz teknolojileriyle dünyaya gelen Z kuşağı, işletmeleri pazarlamada yeni mecralar ve uygulamalar aramaya daha fazla yoğunlaştırmaktadır. Z kuşağının internetle doğan bir kuşak olması ve iletişimlerini çoğunlukla sosyal ağ siteleri aracılığı ile sağlaması pazarlama uygulamalarının gelişimini de hızlandırmaktadır. Bu bilinçle hareket eden işletmeler hedef kitlerine yönelik mesajlarını sosyal ağlar üzerinden geliştirmektedir. Çalışmanın amacı; z kuşağının sosyal ağ sitelerinde yer alan markaların pazarlama uygulamalarına yönelik algısını ölçmektir. Bu amaçla; Karabük ilinde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin arasından lise 1. Sınıf öğrencilerini oluşturan 2105 kişi ana kütleyi oluşturmaktadır. Ana kütle içerisinden 415 kişi örneklem olarak seçilmiştir. Toplamda 415 anket toplanmış ve 390 anket değerlendirmeye alınmıştır. Sosyal ağ sitelerinde yer alan markaların pazarlama uygulamalarına yönelik Z kuşağının algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Z kuşağı, Sosyal Ağ Siteleri, Marka, Pazarlama Uygulamaları.

Abstract
Generation Z that was born with modern technologies, pushes businesses to seek new marketing channels and applications. Development of marketing applications’ acceleration raises due to generation Z’s familiarity with internet and intense usage of social networking sites. Businesses which considerate this situation, develop their messages for the target group via social networks. The purpose of the study is to measure generation Z’s perception about marketing applications of the brands which use social networking sites. For this purpose, 2105 persons which are first grade high school students from Karabuk province generate population. 415 persons are selected from the population as sample. 415 survey are gathered and 390 of them are evaluated. Generation Z’s perception about marketing applications of the brands which use social networking sites is tried to measured. Data is gathered via survey method and analysed using statistical package software.

Keywords
Generation Z, Social Networking Sites, Brand, Marketing Application.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri