Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLETİŞİMDE BİREYLERİN SERGİLEDİĞİ İKİNCİL JEST VE MİMİKLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE SECONDARY GESTURES AND FACIAL EXPRESSIONS PERFORMED BY THE INDIVIDUALS IN COMMUNICATION )

Yazar : Selim EMİROĞLU  & Ömer ÖZPEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 223-252
7530    1833


Özet
İletişim, ağırlıklı olarak, konuşma ve dinleme olmak üzere iki boyuttan meydana gelen ve sözlü ya da sözsüz biçimde gerçekleşen bir süreçtir. Çalışmada, sözsüz iletişimi oluşturan beden dili hareketlerinden ikincil jest ve mimikler, gruplandırılarak konuşmacı ve dinleyiciler açısından incelenmiş, aynı zamanda, bu hareketlerin görüldüğü anlar ve ortaya çıkış nedenleri üzerinde durulmuştur. İkincil jest ve mimikler, bilinçaltının hareketlere döküldüğü, istemsiz olarak sergilenen ve iletişime dolaylı olarak katkıda bulunan hareketlerdir. Bu hareketleri, konuşmacı ve dinleyiciler açısından ayrı ayrı ele almak gerekir. Çünkü kurulan bir iletişimde dinleyici pasif; konuşmacı ise aktif konumda yer aldığından, ortaya konulan hareketler de anlam ve tür bakımından farklılık gösterir. Yapılan çalışma, iletişimde, insanların içinde bulunduğu duygu, heyecan ve düşünce durumlarını doğru bir biçimde yorumlamaları bakımından önem taşımaktadır. Alandaki boşluğu gidermek amacıyla yapılan çalışmada, sekiz jest ve mimik grubu içinde toplam otuz beş hareket tespit edilip alt başlıklar halinde incelenmiş ve açıklanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde çeşitli yorum, öneri, açıklama ve değerlendirmelere ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İletişim, sözsüz iletişim, beden dili hareketleri, ikincil jest ve mimikler

Abstract
Communication is a process, occurs verbally or nonverbally, that is composed of two mainly dimensions; speaking and listening. In this study, the secondary gestures and facial expressions, which are body language movements forming the non-verbal communication, were investigated through grouping in terms of speakers and listeners; meanwhile, the seen moments and causes of these movements were also discussed. The secondary gestures and facial expressions are the movements that contribute to the communication indirectly, which are exhibited involuntary and unconsciously. It is important to discuss these movements by addressing them to each speaker and listener. Since the listener is in a passive and the speaker is in an active position during a communication period, the moves may differ in terms of the meaning and the type of the movement. This study is important in terms of interpreting the feelings, excitements and thoughts of the people correctly. It is aimed to fill the gap in the literature for this subject by investigating and explaining thirty-five different gestures as sub-headings from eight gestures and facial expressions. In conclusion, various comments, suggestions, descriptions and ratings have been reached.

Keywords
Communication, non-verbal communication, body language movements, secondary gestures and facial expr

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri