Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TANILANMA SÜRECİNİN AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINING THE DIAGNOSIS PROCESS OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE FAMILY VIEWS )

Yazar : Kürşat ÖĞÜLMÜŞ  - Murat Hikmet AÇIKGÖZ & Mehmet OKUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 64
Sayfa : 201-218
80    94


Özet
Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukların tanılama sürecinin her adımında aileler aktif rol almaktadır. Bu süreçte aileler tarafından sağlanan destek düzeyi, sağlanan desteğin niteliği, karşılaşılan sorunlar, alan uzmanları ve sağlık personelleriyle gerçekleştirilen işbirliğinin niteliği gibi pek çok değişken özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tanılanma sürecinin aile görüşlerine göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tanılama sürecini daha ayrıntılı ele alabilmek için veriler tanılama öncesi, tanılama ve tanılama sonrası olarak üç aşamada incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli ile desenlenen araştırmanın çalışma grubu ÖÖG olan çocuğa sahip 25 aileden oluşturmaktadır. Araştırma verileri ailelerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda tanılama öncesinde öğretmenlerin ÖÖG şüphesi bulunan çocuklara karşı ilgisiz olduğu; tanılama sürecinde test için randevu almada oldukça zorlandıklarını tanılama sonrası süreçte ise ailelerin çocukları için uygun kurum bulamadıkları elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi, tanılama sürecinde görevli personelin sayı ve niteliğinin artırılması, RAM ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, ailelere hem psikolojik destek sağlanması hem de eğitimler verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Özel öğrenme güçlüğü, tanılama, eğitsel değerlendirme, eğitsel değerlendirme ve tanılama, özel eğitim, aile katılımı

Abstract
Families take an active role in every step of the diagnosis process of children with special learning difficulties (SLD). In this process, many variables such as the level of support provided by families, the quality of the support provided, the problems encountered, and the quality of cooperation with field experts and health personnel are important for children with specific learning disabilities. Therefore, the aim of this study is to examine the identification process of children with special learning disabilities according to family views. For this purpose, the data were analyzed in three stages as pre-diagnosis, diagnosis and post-diagnosis in order to deal with the diagnosis process in more detail. The study group of the research, which was designed with the phenomenology model, which is one of the qualitative research methods, consists of 25 families with children with SLD. Research data were collected through semi-structured interviews with families. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. As a result of the study, before the diagnosis, teachers were indifferent towards children at risk of SLD; some of the results obtained are that they have difficulties in getting an appointment for the test during the diagnosis process, and that the families cannot find a suitable institution for their children in the post-diagnosis process. In line with these results, it has been suggested to provide in-service training to teachers, to increase the number and quality of the personnel involved in the diagnosis process, to improve the coordination between the RAM and health institutions, to provide both psychological support and training to families.

Keywords
Specific learning disability, diagnosis, educational evaluation, educational evaluation and diagnosi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri