Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GERÇEKLİKTEN KURMACAYA: HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN BEDRİKA’SI
(FROM REALITY TO FICTION: HÜSEYİN RACİ EFENDİ'S BEDRICA )

Yazar : Mesut ALGÜL  & Bahir SELÇUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 125-138
129    92


Özet
Hüseyin Raci Efendi, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve günümüz Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Eski Zağra’da uzun yıllar boyunca muallimlik ve müftülük görevlerinde bulunmuştur. Eserlerinin büyük bir kısmında tarihî ve gerçek olaylara yer veren müellif daha çok Târihçe-i Vak’a-i Zağra isimli eseriyle tanınmıştır. Çalışmada Hüseyin Raci Efendi’nin 1894 yılında manzum olarak kaleme aldığı ve Bulgar bir kızın ihtida serüveninin aktarıldığı Bedrika isimli eseri gerçeklik ve kurgu bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda ilk önce dış dünya gerçekliği ve edebî gerçeklikle ilgili hususlara değinilmiş, Bedrika’nın olay örgüsü kısaca ortaya konmuş ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri’nde tespit edilen ve eserde aktarılan ihtida olayının gerçekliğini ispatlayan belgeler aktarılmıştır. Daha sonra elde edilen arşiv belgeleri ve Bedrika’nın olay örgüsü mukayese edilerek eser tarihî gerçeklik ve edebî gerçeklik bağlamında mukayese edilmiştir. Aynı zamanda Bedrika’da göze çarpan belirgin kurgusal yapılar tespit edilerek aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Raci Efendi, Bedrika, Gerçeklik, Kurgu.

Abstract
Hüseyin Raci Efendi lived in the second half of the 19th century and worked as a teacher and mufti for many years in Eski Zağra, which is located within the borders of today's Bulgaria. The author, who includes historical and real events in most of his works, is mostly known for his work named Târihçe-i Vak'a-i Zağra. In this study, Hüseyin Raci Efendi's work called Bedrika, which was written in verse in 1894 and is about the conversion adventure of a Bulgarian girl, was tried to be evaluated in the context of reality and fiction. In this direction, firstly, the issues related to the reality of the outside world and literary reality were mentioned, the plot of Bedrika was briefly revealed and the documents that were found in the Presidency Ottoman State Archives and that proved the reality of the conversion event narrated in the work were conveyed. Afterwards, the archive documents obtained and Bedrika's plot were compared and the work was compared in the context of historical reality and literary reality. At the same time, prominent fictional structures in Bedrika were identified and tried to be conveyed.

Keywords
Hüseyin Raci Efendi, Bedrika, Reality, Fiction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri