Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN ADALET PARTİSİ
(JUSTICE PARTY IN TERMS OF BIRTH THEORIES, PARTY TYPOLOGIES AND INSTITUTIONALIZATION APPROACH )

Yazar : Oğuzhan AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 64
Sayfa : 233-245
89    102


Özet
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbe (27 Mayıs 1960) ile demokratik siyasal sistem kısa sürede olsa sekteye uğramıştır. Ordu, yönetimi yaklaşık yirmi bir ay elinde tuttuktan sonra partilerin kurulmasına izin vermiş ve Adalet Partisi kurulmuştur. Adalet Partisi, 27 Mayıs sonrası kurulan ilk (sağ) parti olması, ilk koalisyon hükûmetinde yer alması, iki kez iktidara gelmesi ve iki kez ana muhalefette olması açısından Türk siyasal hayatında önemli bir partidir. Bu çalışmanın temel amacı Adalet Partisi’nin; hangi doğuş teorisinin/teorilerin kapsamına girdiğini, parti tipolojilerinden hangisine daha yakın olduğunu ve kurumsallaşma düzeyinin ne derece olduğunu değerlendirmektir. Bu incelemeleri yaparken, genel kabul görmüş teoriler, tipolojiler ve ölçütler kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Adalet Partisi hakkında genel bilgiler verilmiş daha sonra teoriler, tipolojiler ve ölçütler hakkında bulgulara yer verilmiştir. Bu bilgiler ışığında Adalet Partisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Adalet Partisi, Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri, Kurumsallaşma, Merkez-Çevre.

Abstract
With the first military coup in the history of the Republic of Turkey (May 27, 1960), the democratic political system was interrupted in a short time. After holding the administration for about twenty-one months, the army allowed the establishment of parties and the Justice Party was established. The Justice Party is an important party in Turkish political life in terms of being the first (right) party founded after May 27, taking part in the first coalition government, coming to power twice and being in the main opposition twice. The main objective of this study is to assess which theory of birth the Justice Party falls under, to which of the party typologies it is closer and what degree of institutionalization it is. While conducting these studies, generally accepted theories, typologies and criteria were used. In the study, first of all, general information about the Justice Party is given, and then typologies and criteria are given. In the light of this information, the Justice Party was evaluated.

Keywords
Justice Party, Birth Theories, Party Typologies, Institutionalization, Center-Periphery.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri