Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİZMETİÇİ EĞİTİM MESELESİ
(THE ISSUE OF IN-SERVICE TRAINING )

Yazar : Sinan ÇAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 60
Sayfa : 378-408
211    144


Özet
Hizmetiçi Eğitim (HİE), bilginin çoğaldığı ve karmaşıklaştığı günümüz dünyasında; önemi giderek büyüyen, dünya ölçeğinde bir uygulamadır. Uzmanlaşma ve kurumlaşma ve yenilikler ilerledikçe; okullarda verilen örgün eğitim; gerçek hayatın temposuna yetişme çabalarında daha da yetersiz hâle gelmektedir. Kaldı ki; her konuda bir okul açılması pratikte zaten mümkün değildir. Çözüm; hayatın bütün veçhelerinde; eğitime bağlı açıkları tespit edip belli zamanlarda hizmetiçi eğitim yoluyla kapatmaktır. Bu yaklaşım; kılgısal, gerçekçi ve süratli çözümü temsil eder. Doğrudan iş başında eğitim özellikle sanayi odaklı olup, HİE’in yaygın bin türüdür. Ülkelerin, söz konusu sektörlerin ve zamanlamanın tabiatına göre, tatbik edilecek programların tasarımı; farklılıklar gösterir. Altta yatan temel felsefe ise ortaktır. Duyarlılık Eğitimi, en üst yöneticilere dahi gereken, önyargı ve ayrımcı tavırlar gibi pürüzleri temizleyen çok özel bir HİE çeşidi olarak apayrı bir önemi haizdir. Türkiye’de son yıllardaki hızlı değişim ve dönüşümler; birçok sektörü; bazen adı dahi anılmaksızın bir nev’i hizmetiçi eğitim tatbikatı içine kendiliğinden celp etmiş gibidir. Ancak; geleneksel ve süreklilik gösteren hizmetiçi eğitim kursları; daha ziyade üç camiada öne çıkar: Askerî yapılanmalar, emniyet hizmetleri ve Millî Eğitim birimleri.

Anahtar Kelimeler
Hizmetiçi; eğitim; öğrenme; öğretme; işgören; kurs; asker; subay; polis; emniyet; öğretmen.

Abstract
In-service training (or employee training) is a global-scale application whose significance is constantly augmenting in today’s World where knowledge is multiplying and getting complicated. As specialization, institutionalization and innovations proceed; the formal education provided by schooling gets more and more inadequate in catching up with the rythm of real-life situations. Moreover; in practice it is impossible to establish schools regarding all available topics. The solution is to determine all insufficiencies deriving from lack of related knowledge in all aspects of real life and to compensate for them via in-service training. This approach represents pragmatical, realistic and quick remedies. Direct on-the-job training is a common kind of in-service training which mostly pertains to industry. Ways of designing the programs to be implemented would display variety; depending on countries, the sectors in question or timing. Nevertheless, the bottom-line philosophy is shared. Sensitivity Training constitutes a distinctly significant type of in-service training suitable even for upper level managers, whereby social obstacles like prejudices and discriminatory attitudes are cleared away. It appears that, fast changes and transformations experienced in Turkey dragged many sectors into a kind of in-service application spontaneously, at time seven without the employment of the appropriate name . Still; when it comes to conventional and regular courses regarding in-service training; it is merely three circles which come in the spotlight: Military structuring, police force, various units of National Education.

Keywords
In-Service; training; learn; teach; employee; course; soldier; officer; policeman; police force; tea

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri