Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KONUŞMA BECERİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
( VİEWS OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS ON SPEAKİNG SKILLS IN THE DISTANCE EDUCATION PRECESS )

Yazar : Naciye KARA  & Dilek CERAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 59
Sayfa : 98-110
81    85


Özet
Uzaktan eğitim süreci uzun yıllar eğitim-öğretim hayatında olan fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle son zamanlarda daha sık gündeme gelmiştir ve daha sık kullanılır olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkeleri sosyo-kültürel, ekonomik, sağlık vb. birçok yönden etkilemiştir. Bu noktada eğitim de hiç şüphesiz en çok etkilenen alanlardan birisi olmuştur. UNESCO’nun (2020) ilan ettiği verilere göre 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde 191 ülkede toplamda 1.724.657.870 öğrenci, salgın sürecinden etkilenmiştir. Bu süreçten ülkemiz de etkilenmiştir ve eğitim-öğretim hayatının aksamaması için eğitimin tüm kademelerinde uzaktan eğitime geçmiştir. Ülkemizin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Türkçe dersleri de çevrimiçi derslerle yürütülmeye çalışılmıştır. Türkçe dersi bilgi değil bir beceri dersidir. Dolayısıyla uygulamaların derse dâhil edilmesi gerekir ve öğrencilerin bu dil becerilerini aktif olarak kullanması sağlanmalıdır. Uzaktan eğitimin getirdiği değişikliklerle birlikte becerilerin derslerde işlenişi de değişmiştir. Bu araştırmada konuşma becerisinin uzaktan eğitim sürecindeki durumu Türkçe öğretmenlerinin görüşleri aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, konuşma becerisi, Türkçe öğretmenlerinin görüşleri.

Abstract
Distance education process has been raised more often recently and has been used more frequently due to the covid-19 epidemic, which has been in educational life for many years but has affected the whole world. Coronavirus which affects the whole world, affect countries in many ways such as; socio-cultural, economic, and health. At this point, education has undoubtedly been one of the most affected areas. According to UNESCO (2020), as of April 17, 2020, 1,724,657,870 students in 191 countries worldwide were affected by the epidemic process. Our country has also been affected by this process and has moved to distance education at all levels of education in order not to disrupt the educational life. With the transition of our country to distance education, Turkish lessons have also been tried to be conducted with online courses. The Turkish lesson is a lesson of skill, not knowledge. Therefore, activities must be included in the course and students must actively use these language skills. Along with the changes brought about by distance education, the processing of language skills in courses has also changed. In this study, the status of speaking skills in distance education process was determined through the opinions of Turkish teachers.

Keywords
Distance education, speaking skills, Turkish language teachers views.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri