Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP DİLİNİN BİR GERÇEĞİ OLARAK “MUCÂVERE” (MEKÂNSAL YAKINLIK)
(“MIRACLE” AS A REALITY OF THE ARAB LANGUAGE (SPATIAL CLOSE) )

Yazar : ABDULHAMİT TURGUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 59
Sayfa : 77-86
207    109


Özet
Arap gramercilerinin kolay anlaşılmayan ancak iyi bir araştırma ve tetkikten sonra bir sonuca varılan nahivde birçok meselenin olduğunu itiraf etmişlerdir. O, meselelerden biriside “mucâvere” konusudur. Dilde en problemli alan olarak bilinen “mucâvere” meselesi, eskiden beri gramercilerin ihtimam göstermiş oldukları bir alandır. Bu mesele hakkında dil otoriteleri arasında zıt görüşler bulunmaktadır. Ancak, Sîbeveyhi ve nahivcilerin büyük bölümüne göre “mucâvere”, Arap dilinde bulunmaktadır. Şiiri, lügat ve nahivde delil olan birinci tabakadan şâirlerin şiirlerinde bulunduğu görülmektedir. Bu düşüncede olanlar, mucâvere ile hüküm vermeyi caiz görüp ve onu kıyas haline getirmişler. Bazıları da mucâvere’yi red etmiş şeklen mucâvere olabilecek yerleri de te’vil etmişler. Diğer bazısı da sadece Araplardan duyulanla iktifa etmiş ve onunla kıyas yapılmasını red etmişler. Aynı şekilde mucâvere konusunun Kur’an ayetlerine uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da müfessirler farklı görüştedirler: onlardan bazıları bu gerçeğin Kur’an-ı Kerimde meşhur kıraat âlimlerinden gelen kıraâtler de var olduğu düşüncesindedirler. Diğer bir grup ise, bu konunun Kur’an-ı Kerimde olamayacağını ve Kur’an’ın böyle şaz meselelerden korunması gerektiğini söylemişler.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Nahiv, Sarf, Mucâvere, Civâr, Tenâsub.

Abstract
Abstract Arab grammarians have admitted that there are many issues in the nahiv that are not easy to understand, but come to a conclusion after good research and examination. One of the issues is “Mucavere”. The question of “Mucavere”, known as the most problematic field in language, is an area that grammarians have been interested in since time immemorial. There are contrasting views among Language authorities on this issue. However, according to most Sibeveyhi and nahivists, “Mucavere” is in the Arabic language. His poetry is found in the poems of poets from the first layer, which are evidence in lügat and nahiv. Those who thought it was permissible to judge with Mucavere and made it a comparison. Some of them also rejected Mucavere and Te'vil places that could be Mucavere. Some of the others quoted only what was heard from the Arabs and refused to compare it. In the same way, commentators differ on whether the subject of Mucavere can be applied to the verses of the Qur'an: some of them believe that this fact also exists in the Qur'an, as well as in Kirat from famous Kirat scholars. Another group said that this issue cannot be in the Qur'an and that the Qur'an should be protected from such issues.

Keywords
Keywords: Nahiv, Sarf, Mucâvere, Civâr, Tenâsub.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri