Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF THE OPINIONS OF THE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING TEACHER CANDIDATES ON INCLUSION EDUCATION )

Yazar : Abdulhakim ÖZTEKİN  - Nihat KAVAN & Salime ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 58
Sayfa : 276-286
141    81


Özet
Yapılan bu araştırmanın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile hazırlanan 20 maddelik likert tipi anket, araştırma evrenini oluşturan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kafkas Üniversitesi eğitim fakültesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 57’si kadın 44’ü erkek olmak üzere 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Türkçeye uyarlama çalışmaları yapılan Kaynaştırmaya ilişkin görüşler ölçeği ile toplanmıştır. Verileri toplamak için kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine yapılan eklemelerle kişisel verilere ulaşılmıştır. Verilerin toplanması sonucunda yapılan analizler SPSS paket programı kullanılarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine ile bulunmuş ve parametrik testlerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, eğitim gördükleri sınıfa ve mezun oldukları okul durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; yakın çevresinde kaynaştırma eğitimi alan öğrenci olma durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmadan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kaynaştırma, Rehberlik, Öğretmen

Abstract
The aim of this study is to evaluate the opinions of teacher candidates who receive guidance and psychological counseling training on inclusive education. For this purpose, the 20-item Likert-type questionnaire, which was prepared with the scanning model, one of the quantitative research methods, was applied to the participants that constitute the research population. Participants constitute 101 teacher candidates, 57 female and 44 male, studying at the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the Caucasus University education faculty guidance and psychological counseling in the fall semester of the 2019-2020 academic year. The research data were collected with the views on mainstreaming scale, which was adapted to Turkish. In order to collect the data, personal data were obtained with the additions to the scale of opinions on inclusive education. Analyzes made as a result of data collection were found using SPSS package program. The opinions of the pre-service teachers participating in the study on inclusive education were found with the opinions on inclusive education scale and compared with parametric tests. As a result of the research, it was found that the opinions of the teacher candidates participating in the study on inclusive education did not differ significantly according to gender, the class they were educated and the school they graduated from; It has been determined that it differs according to the status of being a student taking mainstreaming education in the immediate environment. Various suggestions have been made based on the research conducted.

Keywords
Inclusion, Guidance, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri