Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYZING PETITION WRITING SKILLS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS )

Yazar : Ömer Faruk KADAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 262-275
120    104


Özet
Ön lisans öğrencilerinin dilekçe yazma becerilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, bir devlet üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Basın ve Yayıncılık ve Lojistik bölümlerinde okuyan 150 ikinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma tarama modelindedir ve veriler nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin dilekçeleri, Özçakmak (2017) tarafından geliştirilen Dilekçe Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ön lisans öğrencilerinin ortalama dilekçe yazma puanlarının 13,13 olduğu ve bunun oransal karşılığının %65,7 olduğu belirlenmiştir. Ön lisans öğrencilerinin en fazla hatayı adres ve iletişim bilgisi yazma ve sayfa düzeni konusunda en az hatayı ise talep ifade etme ve kalıp ifade kullanma konusunda yaptıkları tespit edilmiştir. Dilekçe yazma konusunda en başarılı bölüm Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; en başarısız bölüm ise Lojistik bölümü olmuştur. Dilekçe yazma konusunda kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğrencilerin dilekçenin içerik – dil ve anlatım unsurlarında biçimsel unsurlarına göre daha başarılı oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek yüksekokulu, ön lisans, dilekçe, dilekçe yazma becerisi.

Abstract
This study, aiming to analyze petition writing skills of associate degree students, was carried out with 150 second graders studying at “Office Management and Executive Assistant Training”, “Journalism” and “Logistics” departments of a vocational school at a state university. The study was in survey model, and the data were analyzed through document review among qualitative research techniques. The students’ petitions were analyzed using Petition Writing Rubric developed by Özçakmak (2017). As a result of the study, it was found that mean petition writing score of the students was 13,13 and this was proportionately 65,7%. It was revealed that the students made mistakes mainly in writing address and contact information and page layout; they made the least mistakes in expressing request and using “common closing phrases”. The most successful department in writing petition was Office Management and Executive Assistant Training, and the least successful department was logistics. In addition, it was revealed that female students were more successful in writing petition compared to the male students. Finally, it was concluded that the students were more successful in content – language and expression elements of petition than formal elements.

Keywords
Vocational school, associate degree, petition, petition writing skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri