Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VIEWS OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES ON COMPUTER-AIDED ENVIRONMENTAL EDUCATION
(BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVRE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ )

Yazar : Ahmet UYAR  & Hilal KAZU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 109-119
147    111


Özet
Bu çalışmanın amacı bilgisayar teknolojileri programı öğrencilerinin bilgisayar destekli çevre eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri programının ikinci sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin bilgisayar destekli çevre eğitimi hakkındaki görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerle altı hafta boyunca süren bilgisayar destekli çevre eğitimi sonunda görüşmeler yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenciler uygulanan bilgisayar destekli eğitimin olumlu yönlerini genel olarak; öğretici olması, akılda kalıcı olması, eğitici videoların kullanılması, eğlendirici olması şeklinde sıralamıştır. Bilgisayar destekli eğitimin olumsuz yönlerini ise yetersiz olması, slaytların uzun olması, aktif katılım sağlamaması, öğrenci seviyesine uygun olmaması, motivasyon sağlamaması şeklinde ifade etmişlerdir. Yöntemin uygulanmasına yönelik olarak uygulama ağırlıklı, kısa ve öz, doğa ile iç içe, öğrenci merkezli olmalı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Bunların yanı sıra öğrenciler uygulanan eğitimin çevre okuryazarlık düzeylerine oldukça fazla katkısının olduğunu vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar Destekli Eğitim, Çevre Eğitimi, Öğrenci Görüşleri

Abstract
The aim of this study was to analyze views of the students studying at the department of Computer Technologies on computer-aided environmental education. A case-study design was employed with this aim. The study group consisted of 30 students studying at the department of Computer Technologies at Antakya Vocational School of Hatay Mustafa Kemal University. A semi-structured interview form was used to get the students’ opinions about computer-aided environmental education. The data were obtained through student interviews conducted following computer-aided environmental education having lasted for six weeks. The technique of content analysis was employed to analyze the data obtained. The students generally reported positive ways of computer-aided education as its being instructive, catchy and enjoyable and allowing to use instructive videos. On the other hand, they stated negative ways of it as its being insufficient, having long-lasting slides, not providing active participation, not being appropriate for student level and not encouraging motivation. They also suggested that the method implemented be practice-oriented, brief and to the point, intertwined with nature and student-centered. In addition, the students stressed that the education contributed considerably to their environmental literacy levels.

Keywords
Computer-aided Education, Environmental Education, Student Views

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri