Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTMENLERİNİN YAZILI ANLATIM SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ
(TEACHER OPINIONS ABOUT WRITTEN EXPRESSION PROBLEMS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: SKOPJE YUNUS EMRE INSTITUTE EXAMPLE )

Yazar : Fahri TEMİZYÜREK  & Ergin BAKİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 276-288
46    64


Özet
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört temel beceriden biri yazma becerisidir. Yazma becerisi dil öğretiminde kronolojik olarak bütün becerileri tamamlayan en son beceri olarak bilinir. Bu çalışmada 2020-2021 eğitim öğretim yılında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde görev yapan 4 eğitmene ; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin gözlem ve tespitlerini belirtmek üzere 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu içeriğinde eğitmenlerin demografik yapıları ve öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin sorular mevcuttur. Uygulamamız 4 eğitmenle sınırlı tutulup 40 dakika sürmüştür. Katılımcılar K1, K2… olarak rastgele kodlanmıştır. Bu makale çalışmasında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Eğitmen görüşlerinden elde ettiğimiz bulgulardan hareketle öğrencilerin fonetik yanlışlarda en çok ünlü ve ünsüz uyumlarında ; morfolojik yanlışlarda hal ekleri ve zaman kiplerinde ; sentaktik yanlışlarda cümle ögelerinin yanlış sıralanmasında ; semantik yanlışlarda ise olumsuz aktarımlarda yanlış yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu yanlışlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazılı anlatım, öğretmen görüşleri

Abstract
One of the four basic skills in teaching Turkish as a foreign language is writing. Writing skill is known as the last skill in language teaching to complete all skills chronologically. In this study, 4 instructors working at Skopje Yunus Emre Enstitute in the 2020-2021 academic year ; A semi-structured interview form consisting of 7 open-ended questions was applied in order to indicate the observations and determinations of students who learn Turkish as a foreign language regarding written expression problems. In the interview forum, there are questions about the demographic structure of the teachers and the problems of students' written expression. Our application was limited to 4 teachers and lasted 40 minutes. Participants were randomly coded as K1, K2…. Descriptive survey model, one of the qualitative research methods, was used in this article study. Based on the findings we obtained from the instructor's opinions, the students' most vowel and consonant harmony in phonetic errors ; morphological errors in case suffixes and tenses ; in the wrong order of sentence elements in syntactic errors ; It was determined that he made mistakes in semantic errors and negative quotations. Solution suggestions for these mistakes are presented in our study.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, written expression, teachers opinions

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri