Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİSİNİN AÇIĞA ÇIKARDIĞI SPESİFİK BİR KARİYER ÖNERİSİ: GERİATRİ ECZACILIĞI
(A SPECIFIC CAREER PROPOSAL WHICH THE COVID-19 PANDEMIC EXPOSES: GERIATRIC PHARMACY )

Yazar : Gülşen KIRPIK  & Tuba İBİŞOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 320-333
82    45


Özet
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde son yıllarda yaşlı nüfusun oranında artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte yaşlı bireyler ile ilgili olan geriatri biliminin önemi daha da öne çıkmıştır. Bu çalışma, ülkemiz açısından önemli paya sahip olan yaşlı bireylerin yakın gelecekte hasta profilinin büyük bir bölümünü oluşturacağı düşüncesinden yola çıkarak, uzun vadede çok faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilecek “geriatri eczacılığı” kavramı ile ilgilidir. Geriatri eczacılığı kavramı, bu çalışmada eczacılık mesleğine ilişkin spesifik bir kariyer yolu olarak savunulmaktadır. Her ne kadar klinik eczacılık kapsamı içinde yer alan bir konu olsa da geriatri eczacılığının spesifik olarak toplumda geriatrik hasta olan ya da hasta olma potansiyeline sahip yaşlılar üzerinde önemli pozitif etkilerinin olacağı muhtemeldir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yöntemiyle ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazın incelenmiş olup, geriatri eczacılığının eczacılık mesleğindeki mevcut kariyer yollarına ek spesifik bir seçenek olarak değerlendirilebileceği ortaya konmuştur. Literatür taraması sonucunda, geriatri eczacılığı alanındaki mevcut araştırmaların genel olarak klinik eczacılarla yürütüldüğü, klinik eczacıların geriatrik hastalarda görülen ilaca bağlı problemleri önemli oranda tespit ettiği ve problemlerin çözümüne yönelik makul öneriler geliştirdikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, eczacıların ilaç tedavilerine olan makul müdahalelerinin daha kaliteli bir ilaç tedavisi, artan hasta memnuniyeti ve azalan ilaç maliyetleri gibi olumlu sonuçları da sağladığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, “geriatri eczacılığı” ile eczacılık mesleğinde uzmanlaşma boyutunda yeni spesifik bir kariyer yolunun açılması ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında toplumun önemli bir kısmını oluşturan geriatrik bireylere faydalı olunabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Covid-19 pandemisi, geriatri eczacılığı, kariyer

Abstract
According to data from the Statistics Institute of Turkey in our country in recent years, it is observed that the increase in the elderly population. Especially with the Covid-19 pandemic, which influences the whole world, the importance of geriatrics science has become more prominent. This study is about the concept of "geriatrics pharmacy", which can provide very beneficial results in the long term, based on the idea that elderly individuals who have an important share in our country will constitute a large part of the patient profile in the near future. The concept of geriatric pharmacy is advocated in this study as a specific career path for the pharmaceutical profession. Although it is an issue within the scope of clinical pharmacy, it is possible that geriatric pharmacy will have significant positive effects on the elderly, who are especially geriatric patients or potentially ill. For this purpose, literatüre review, which is one of the qualitative research methods, has been examined at the national and international level, and it has been revealed that geriatric pharmacy can be considered as a specific option in addition to the existing career paths in the pharmacy profession. As a result of the literatüre review, it is concluded that the current research in the field of geriatric pharmacy is carried out with clinical pharmacists in general, clinical pharmacists identify drug-related problems in geriatric patients significantly and develop reasonable suggestions for the solution of the problems. Inaddition, it has been observed that pharmacists' reasonable interventions in drug treatments provide positive results such as better quality drug treatment, increased patient satisfaction and reduced drug costs. As a result, it was thought that with the help of "geriatric pharmacy", opening a new specific career path in the field of specialization in the pharmaceutical profession and benefiting the geriatric individuals who constitute a significant part of the society within the scope of preventive and therapeutic health services.

Keywords
Covid-19 pandemic, geriatrics pharmacy, career

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri