Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
(LIFE SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS STUDY )

Yazar : Hasan Yücel Ertem  & Seyithan DEMİRDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 310-319
38    36


Özet
Yükseköğretim bağlamında uluslararasılaşma eğilim kazanan bir konu haline gelmiştir. Uluslararasılaşmanın önemli bir bileşeni olarak öğrenci hareketliliği akademik, sosyal, politik ve ekonomik kimi kazanımlar sunmaktadır. Bu bağlamda fırsatlardan faydalanmak için uluslararası öğrencilerin yaşam doyumları sağlamak önemlidir. Çalışmanın amacı yaşam doyumuyla ilgili Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaları sentezlemektir. Çalışmada araştırma sentezi desen olarak tercih edilmiştir. 35 çalışma sistematik taramanın aşamalarını takip ederek incelenmiştir. Çalışmanın araştırmacıları takip eden şu yaşam doyumu alanlarını belirlemiştir: akademik, sosyal ve kültürel, destek servisleri ve demografik etkiler. Çalışma sonucunda gelişmiş ve batılı toplumların daha uzun süreli uluslararasılaşma etkinlikleri yürüttüğü ve çalışmaların da büyük ölçekte kıyaslama ve kültürel durumlara odaklandığı görülürken gelişmemiş ya da gelişmekte olan doğu toplumlarının uluslararasılaşma etkinliklerinde yeni oldukları ve maddi doyumla ilgili durumlara odaklandığı görülmüştür. Gelecekteki araştırmacılara daha fazla sayıda görgül çalışmalar yürütmesi ve uygulayıcılara ise kültürler arası etkileşimi destekleyen etkinlikler düzenlemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Uluslararasılaşma, yaşam doyumu, kültürel çeşitlilik, araştırma sentezi

Abstract
Internationalization is a trend topic for higher education context. Student mobility as a significant component of internationalization presents academic, social, political, and economic gains for higher education institutions. In this aspect, ensuring life satisfaction of international students is significant to utilize from opportunities. The purpose of the study is to synthesize research in Turkey in relation to life satisfaction of international student. Research synthesis was used as research design in the current study. Thirty-five studies were reviewed by following steps of systematic review. The researchers identified mostly life satisfaction domains as follow: academic, social and cultural, support service, and demographic effects. It was concluded that countries which are more developed, had western culture, and provided long standing internationalization activities connect satisfaction of international students to cultural issues and comparisons in macro level whereas the countries which are developing or undeveloped, had eastern context, and provided novice internationalization activities associate satisfaction of international students to tangible life situations. More empirical studies for future researchers and activities enhancing intercultural interaction for practitioners were recommended.

Keywords
Internationalization, life satisfaction, cultural diversity, research synthesis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri