Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALGI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DIŞ POLİTİKA DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF FOREIGN POLICY DYNAMICS IN THE CONTEXT OF PERCEPTION MANAGEMENT )

Yazar : Ahmet TUNÇ  & Fatma Zehra ATICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 289-309
43    31


Özet
Toplum mühendisliği çerçevesinde bakıldığında, uygulaması çok eski tarihlere dayanan, insan hayatının her aşamasında yer alan ve zihinlerin yönlendirilmesi amacıyla kullanılan Algı Yönetimi, 20. yüzyıl içerisinde kavramsallaştırılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Algı Yönetimi yöntemi, tarih boyunca, adı konmamış olsa bile gerek yöneten ve yönetilenler arasında gerek bütün insan ilişkilerinde uygulanmış ve kullanılmış olan bir kavramdır. Kavramın örgütsel algının yönetilmesinde yöntem ve teknikler bağlamında sistemli bir şekilde tanımlanması ise ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Çağımız insanı, düşüncelerinin sürekli olarak değiştiği bir zaman dilimi içerisinde yaşamaktadır. Bu değişimlerin temelinde yatan en önemli neden ise bilimin ve tekniğin doğurduğu teknolojik gelişmelerin insanlar arası etkileşimi artırmasıdır. Teknolojik gelişmelerin devamlılığı sayesinde kitlesel olarak evrildiğimiz bilgi toplumu, içerisinde yaşadığımız çağın “kitleler çağı” olacağı düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda “kalabalıkların gücüne ve kolektifliğe” yapılan vurgu, kitlelerin yönetimi açısından Algı Yönetimi kavramını oldukça önemli kılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle artan etkileşimlerin neden olduğu bilgi kirliliğinin algıları müdahaleye ve manipüleye açık hale getirmesi ise, birey algılarının hedef alınarak kitlesel ve toplumsal hareketlerin yaratılmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda Algı ve Algının Yönetimi kavramından yola çıkılarak, devletler ve yönetim konusu üzerine yapılan bu çalışmada üzerinde duracağımız nokta devletlerin uluslararası alanda hareket ederken kullandıkları dış politika araçlarının algı yönetimi ile ilişkisidir. Uluslararası alanda devletlerin karar alma süreçlerinde, hedef kitlenin tutum ve davranışlarının nasıl etkilendiği ve yönetilmeye çalışıldığı konusu ise cevap aranan sorulardan biridir.

Anahtar Kelimeler
Algı, Algı Yönetimi, Dış Politika Dinamikleri.

Abstract
From the perspective of social engineering, Perception Management, whose application dates back to ancient times, takes place at every stage of human life and is used in order to direct minds, emerges as a conceptualized method in the 20th century. Perception Management is a concept that has been applied and used in all human relations between the ruled and ruled, even if not mentioned, throughout history. The systematic definition of the concept in terms of methods and techniques for managing organizational perception was made by the US Department of Defense for the first time. People of our age live in a period of time in which their thoughts change constantly. The most important reason behind these changes is the technological developments caused by science and technique, increasing the interaction between people. Thanks to the continuity of technological developments, the information society, which we have evolved in massively, brings to the fore the idea that the age we live in will be the “Age of the Masses ”. In this case, the emphasis on “The Power of the Crowds and Collectivity” makes the concept of Perception Management very important for the management of the masses. The fact that information pollution caused by increased interactions with the development of technology makes perceptions open to intervention and manipulation makes it easier to be created mass and social movements by targeting individual perceptions. In thıs context, based on the concept of Perception and Management of Perception, the main focus of this study on states and governance is the relationship between the foreign policy instruments used by states in moving internationally to perception management. The question of how the attitudes and behaviors of the target group are affected and tried to be managed in the decision-making processes of the governments in the international arena is one of the questions sought.

Keywords
Perception, Perception Management, Foreign Policy Dynamics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri